Pilotutbildning på gymnasienivå

Att bli pilot är något som många barn drömmer om, denna dröm följer oftast med länge tills det är dags att ansöka till gymnasiet. Är man målmedveten och vet att pilot är det yrket man vill arbeta med i framtiden, då är det viktigt att tänka på vilka kurser som ingår i ens gymnasieutbildning. Flygutbildningar är på en eftergymnasial nivå men för att bli berättigad och antagen till dessa krävs specifika krav när det kommer till utbildning på gymnasienivå.

Vad krävs för att bli pilot

Piloten är den som har mest kontroll och är den som framför allt navigerar samt styr flygplanet. Förutom detta ingår en hel del andra arbetsuppgifter bland annat vad gäller säkerhet och rapportering. Som pilot är det viktigt att kunna fatta beslut och att ha god samarbetsförmåga. Det är också viktigt att vara lugn, fokuserad och att kunna följa instruktioner och regler till punkt och pricka. Man har stort ansvar och det krävs mycket disciplin för att passa in i denna roll. Som pilot ska man vara fysiskt samt psykiskt frisk och det krävs att man genomgår läkarkontroller och psykiska undersökningar. Man förväntas även både ha god hörsel samt syn. Det finns också krav vad gäller längd och vikt för att piloten faktiskt ska kunna få plats i flygplanet. Man måste vara beredd på en del kostnader för att studera till pilot, dock är detta vanligtvis CSN-berättigat.

Gymnasieval

Om man är intresserad av att satsa på en eftergymnasial pilotutbildning är det bra att ha läst ett naturvetenskapligt program alternativt en teknisk inriktning på gymnasiet. Detta ger en bra grund till vad som komma skall och det finns många utbildningar att välja mellan. För att överhuvudtaget kunna studera till att bli pilot efter gymnasiet krävs det att man har godkänt i Engelska B (6), Fysik A (1) och Matematik B (2b) samt har fyllt 18 år. Dessa kurser finns bland annat i det naturvetenskapliga programmet vilket gör att man inte behöver tänka på olika tillval. Skulle det vara så att man inte har fått godkänt i dessa kurser har man alltid möjlighet att läsa upp betygen vid senare tillfälle, men ett godkänt betyg måste vara uppnått innan den eftergymnasiala pilotutbildningen startar. Är man istället intresserad av att bli helikopterpilot finns det utbildningar även för detta och kraven är likvärdiga.

Att arbeta som pilot

Arbetet som pilot är ett drömyrke för många, det är dock desto färre som utbildar sig till det. Piloter är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Den som söker måste vara beredd att arbeta obekväma arbetstider och det kan även bli aktuellt med mycket internationellt arbete. I pilotens roll ingår det att inhämta information om flygplanet och passagerare innan avfärd och det finns checklistor som ska följas när det gäller att kontrollera motorer, instrument och annat. Det gäller att göra särskilda bränsleuträkningar, kontrollera vädret längs rutten, bevaka autopilot, sköta manuell landning och ett flertal andra sysslor. Inne i cockpit har piloten också en styrman på plats som hjälper till med olika uppgifter och att fatta viktiga beslut. Man går igenom ett antal år som styrman innan man kan ta över arbetet som kapten.