Hitta jobb som pilot

Många drömmer om att arbeta som pilot, för att kunna bli pilot krävs det att man genomfört en utbildning. Beroende på ändamålet finns det olika pilotutbildningar, för så väl kommersiellt syfte eller privat. Det finns fristående, alltså privata, utbildningsmöjligheter men också statliga. Samtliga utbildningar är eftergymnasiala och det krävs att du har ett godkänt betyg i ett flertal specifika gymnasiala kurser, detta för att du ska bli berättigad att ansöka till pilotutbildningen. Kurserna är bland annat Matematik 2b, Fysik 1a och Engelska 6. För att bli antagen så måste man som sökande uppfylla vissa medicinska krav och samt genomgå ett antagningsprov. Efter slutförd pilotutbildning är man sedan redo att hitta jobb som pilot!

Jobb inom branschen

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att hitta en ledig tjänst som pilot. Yrket är mycket eftertraktat på marknaden just eftersom det inte är allt för många som väljer att utbilda sig till pilot. Att flyga är i dagsläget något som miljontals människor gör varje dag, detta innebär att det är en stor efterfrågan på flygtrafik och än så länge ser det inte ut som det kommer minska i framtiden heller. Flygbolagen är ständigt i behov av piloter, när flygbolag expanderar och utökar sina rutter till nya destinationer krävs det fler piloter. Innan man kan bli kapten i flygplanet krävs det att man har några års erfarenhet av att vara styrman. Styrman är den person som sitter bredvid kaptenen i cockpit.

Det är höga chanser att få arbete som pilot idag. Något som är viktigt att ha i åtanke är dock att det krävs flexibla arbetstider och man kan behöva vara på resande fot i flera dagar i streck. Det är också fördelaktigt att ha en god samarbetsförmåga då det är viktigt att kunna ha en god relation med övriga personer som arbetar i kabinen.

Det är inte bara reguljärflygningar som är aktuellt när man är pilot. Man kan även inrikta sig på flygningar inom exempelvis Försvarsmakten eller räddningstjänsten när olyckor uppstår eller till exempel att utföra släckning av bränder. Det kan också handla om specifika uppdrag eller transporter inom Sverige eller internationellt.

Pilotyrket är ett ansvarstagande yrke som kräver god fysik

Att bli pilot är att ta ansvar för både plan och passagerare. Pilotyrket är både spännande och händelserikt. Det finns mycket som en pilot måste ha kännedom om, både när det gäller den specifika flygningen men också flygplan, passagerare, flygfärd och mycket mer. Som pilot är det också viktigt att man har förmågan att kunna fatta snabba och svåra beslut samt ha en professionell stresshantering.

Det krävs också att man har förmågan att tänka utifrån en säkerhets-, regel och instruktionssynpunkt. Detta är något som en pilotutbildning innefattar, för den som väljer att gå en pilotutbildning så kommer detta resultera i många möjligheter – och inte bara kommersiellt utan en pilotutbildning är även användbart för ett privat syfte.