Helikopterpilot

Att få åka eller till och med själv flyga helikopter är av stort intresse för många. Friheten att kunna lämna marken en stund är lockande och att se allt från ovan är alltid en speciell känsla. Innan drömmen om att själv få flyga helikopter kan bli verklighet krävs en utbildning och den kan se olika ut beroende på syftet med flygningarna. Vill man ha ett kommersiellt helikoptercertifikat för att kunna flyga i arbetet är programmet ofta strukturerat enligt vissa specifika kriterier som måste följas, men man kan också påbörja en utbildning för privat syfte, vilket vanligtvis brukar vara mer flexibelt. Detta kan exempelvis vara om du enbart vill ha helikopterflygning som en hobby vid sidan av annat.

Krav för utbildningen

Det man bör tänka på innan man bestämmer sig för att påbörja en helikopterutbildning är i fall man uppfyller de krav som finns. Först och främst måste alla som vill kunna flyga själv ha ett medicinskt intyg som utfärdats av godkända läkare. Det finns två olika intyg beroende på om man vill flyga privat eller kommersiellt. Klass 2 har lägre krav och räcker för att flyga privat, medan klass 1 måste förnyas varje år, alternativt var sjätte månad. Man bör inte heller förekomma i brottsregistret för att få flyga och det krävs att man är minst 18 år gammal.

Vilken typ av utbildning bör man satsa på

Det finns olika utbildningsvägar att gå om man har bestämt sig för att satsa på att bli helikopterpilot. Det finns en del privata utbildningsställen som är godkända av Transportstyrelsen och det finns också offentligt finansierade alternativ som inte har lika många tillgängliga platser. Skillnaden är att de privata är dyrare, men också mer flexibla. Det är också möjligt att gå den militära vägen, vilket bör vara det självklara valet om man vill arbeta inom Försvarsmakten.

Hur jobbar man som helikopterpilot

Det kan vara svårt att hitta ett jobb som helikopterpilot eftersom det är en väldigt begränsad bransch på många sätt och vis. Inom Försvarsmakten kan man ansöka till Specialistofficersutbildningen eller Officersprogrammet och här måste man göra ett stort antal tester, intervjuer samt bedömningar och enbart en mycket liten grupp blir utvald. Man kan även arbeta som pilot för Sjöfartsverket och hjälpa till med räddningsinsatser på sjön. Helikopterpiloter kan även arbeta med fotograferingar, ambulansflygningar, släcka bränder, förflytta last, taxiflygningar, besiktningar och annat. Arbetsuppgifterna kan med andra ord variera så det beror helt och hållet på vad man har tänkt sig för typ av roll.

Vem passar som pilot

Det finns mycket att tänka på inför och under självaste helikopterflygningarna och därför bör man inte vara rädd för att fatta snabba beslut och ha stort ansvar, oavsett om man flyger privat eller kommersiellt. Det gäller dessutom att samtliga medicinska krav uppfyllts så väl psykiska som fysiska, att vara vid en god hälsa är mycket viktigt för att bli helikopterpilot och pilot överlag. Har du besvär behöver dessa godkännas för att du ska kunna utföra utbildningen.