Företagslån

När man behöver ett företagslån finns det flera olika vägar att gå, och vilken som passar bäst beror på omständigheterna. En lösning som passar i vissa situationer är att ansöka om ett företagslån från Almi. Almi Företagspartner Aktiebolag, vanligen bara kallat Almi, är ett svenskt statligt ägt bolag som grundades år 1994. Syftet med Almi är att hjälpa till att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att erbjuda både finansiering (lån) och rådgivning. Almi Företagspartner AB är moderbolag i en koncern som har operativ verksamhet i 16 regionala dotterbolag + riskkapitalverksamhet i Almi Invest AB. Varje regionalt dotterbolag ägs till 51% av Almi Företagspartner AB och till 49% av regionala ägare såsom landsting och regionförbund.

almi foretagslan

Om ett vanligt företagslån från Almi inte passar ditt företags situation finns det andra lösningar att titta på; dels från Almi och dels från helt andra långivare.

Exempel på andra lån som är tillgängliga från Almi är innovationslån, brygglån, exportlån, mikrolån och tillväxtlån.

Värt att tänka på är också att lån inte är den enda lösningen för företagsfinansiering. Ibland kan det till exempel vara läge att låta någon köpa in sig i bolaget istället för att låna ut pengar till det.

Hur fungerar ett företagslån från Almi?

Företagslånen från Almi är inte tänkta att täcka ett företags totala behov av kapital, utan är bara avsedda att fungera som ett komplement. Man kan till exempel ha ett företagslån i en traditionell bank och sedan toppa med ett företagslån från Almi.

De formella ramarna för hur pengarna från ett Almi Företagslån kan användas är mycket vida och när din ansökan behandlas kommer Almi att ta hänsyn till ditt företags specifika situation.

När Almi prövar en låneansökan tar de inte bara hänsyn till objektiva faktorer (t ex tillgänglig säkerhet för lånet) utan fäster också stor vikt sin analys av företagets möjligheter att utvecklas efter att lånet beviljats. Affärsídéns bärkraft och företagets – eller snarare de bakomliggande entreprenörernas – förmåga att förverkliga och förvalta sina idéer är av mycket stort betydelse.

Är Almi företagslån bara för den som precis ska starta ett företag?

almiNej, syftet med Almi är inte bara att fler livskraftiga företag startas, utan också att företag kan utvecklas och öka sin konkurrenskraft och tillväxt.

Högre ränta

Räntan på ett Almi Företagslån ligger alltid något högre än genomsnittlig bankränta. Detta för att Almi (som är ett statligt ägt företag) inte ska direktkonkurrera med bankerna.

Återbetalningstid

Den återbetalningstid som stipuleras för ett vanligt företagslån från Almi är vanligen minst 3 år. De flesta lånen har en återbetalningstid som ligger någonstans i spannet 3-5 år.

Krävs säkerhet för lånet?

Ja, Almi kärver en viss säkerhet i företaget, och det är också vanligt att de kräver detta i kombination med ett borgensåtagande.