Privat pilotutbildning

Du som vill utbilda dig till pilot har flera olika utbildningsmöjligheter. Idag är det mycket vanligt att man går privat pilotutbildning och det finns många alternativ till privata pilotutbildningar både i Sverige och utomlands. Förr var det vanligt att de som ville flyga kommersiella plan tog en omväg och först utbildade sig till pilot via Flygvapnet, men det tar avsevärt mycket längre tid att gå från nybörjare till civil pilot på detta vis. Det finns pilotutbildningar i Sverige som finansieras med statliga medel, men konkurrensen om platserna på dessa utbildningar är stenhård. Endast två utbildningssamordnare i Sverige utbildar piloter med statliga medel och de tar in 20 studenter var om året, alltså är efterfrågan mycket högre än utbudet vad gäller mindre kostsamma pilotutbildningar. De privata pilotutbildningarna är därför det bästa alternativet för de flesta som vill flyga kommersiellt. Läs vidare för att få veta allt du behöver om privat pilotutbildning!

Utbildningsvägarna inom privat pilotutbildning

Det finns tre olika utbildningsvägar man kan välja inom privat pilotutbildning och de är; Integrerad utbildning, Modulutbildning och MPL-utbildning. Den integrerade utbildningstypen är 18 månader lång och passar bäst för dig som är nybörjare med flyg och saknar tidigare erfarenheter. Vid examen får man CPL-certifikat och IR som inkluderar ATPL-teori. Nackdelen med integrerad utbildning är att det endast är ett fåtal flygbolag som anställer piloter som utbildat sig efter denna typ av utbildningsupplägg. Modulutbildning är mer flexibel på det vis att det inte finns någon övre tidsbegränsning på hur lång tid du får studera, vilket gör detta utbildningsalternativ mindre kostsamt. Vid examen erhålles samma certifikat som vid integrerad utbildning. Den tredje utbildningsvägen, MPL-utbildning, ger dig behörighet att även kunna vara styrman i ett tvåpilotsystem. Under MPL-utbildningen krävs det att man har ett nära samarbete med ett flygbolag, vilket är mycket fördelaktigt att ha gjort när man ska börja arbeta efter pilotexamen. Vad gäller behörighetskrav till de olika pilotutbildningarna varierar de beroende på flygskola. Bäst är att undersöka vilka specifika krav som finns hos just den utbildning du är intresserad av att börja på.

Olika sätt att finansiera en privat pilotutbildning

Att utbilda sig till pilot genom privat pilotutbildning kostar flera hundratusen kronor totalt. Det är en mycket hög kostnad men det finns alternativ för att finansiera utbildningen. Ett antal privata pilotutbildningar i Sverige är nämligen CSN-berättigade. CSN kan bistå med studiemedel för maximalt 594 000 kronor, vilket är över häften av kostnaden för pilotutbildningen. En annan möjlighet till att inte själv behöva stå för hela kostnaden för utbildningen är att få stipendium. Det är en bra idé att undersöka vilka olika stipendium som går att söka samt visa framfötterna att man är en bra kandidat för att få stipendium. Trots att en pilotutbildning är dyrt, tjänar man i regel ihop kostnaden för utbildningen relativt fort när man börjar arbeta som pilot. Lönen för piloter varierar beroende på flygbolag, men man är vanligtvis välavlönad.