Flygcertifikat

Många vill lära sig att flyga ett flygplan, men det krävs specifika certifikat för att ha tillåtelse att göra detta. Beroende på vad ditt ändamål är med flygningen så finns det olika certifikat, exempelvis om du vill flyga kommersiellt eller är det mer en hobby? Precis som för både bil, båt och de flesta transportmedel måste man gå en utbildning och lära sig allt man behöver veta kring navigation, regler och diverse andra moment.

Olika typer av certifikat

Om man har bråttom och vill ha det snabbast möjliga flygcertifikatet kan det vara en god idé att satsa på certifikatet Ultralätt. Detta certifikat är nationellt, vilket innebär att det enbart omfattas av regler i Sverige och inte internationellt. Med detta får man flyga lättare flygplan på max 450 kilo under dagtid och det omfattar trikar, gyrokoptrar samt ul-flygplan. Light Aircraft Pilot License, LAPL, är ett annat flygcertifikat och regleras istället av EASA som är EU:s myndighet. Med detta certifikat har man tillstånd att flyga plan på upp till 2000 kilo och man får även ha med sig upp till tre medresenärer. Vill du ha en komplett pilotutbildning som tillåter dig att flyga kommersiellt är det ett privatflygcertifikat (Private Pilot License, PPL) som krävs. Med detta certifikat får du flyga till samtliga länder i hela världen med max 10 passagerare.

Finns det några krav?

Det krävs att man genomgår en läkarundersökning för att få påbörja en pilotutbildning. Dessa undersökningar måste genomföras hos en certifierad flygläkare. Det görs även specialundersökningar av exempelvis ögon, öron, hals och näsa, dessa ska utföras av specialister. Vill du bli pilot är det viktigt att du har en god hälsa så väl fysiskt som psykiskt. Därför krävs det att du genomgår en omfattande medicinsk undersökning, har du besvär som exempelvis synproblem och glasögon är detta generellt inget problem. Det som kan orsaka svårigheter är om du har färgblindhet. Andra krav som ställs är att du har godkända betyg i ett flertal specifika gymnasiala kurser som ger dig behörighet att vidareutbilda dig till pilot.

Utbildningens struktur

Det finns många olika moment som måste fullföljas under utbildningens gång. Start och landning, vindens påverkan, grundlig hantering av flygplanet, nödlägen, svängar under stigning och mycket mer. Minsta antal flygtimmar måste nås och nödvändiga teoriprov måste också avklaras innan det är dags för uppflygningen och slutprov. Under utbildningstiden är det vanligt att drygt 25 % är så kallat ensamflygning då man får testa på att släppa av läraren och göra vissa moment själv.

Uppflygningen

Efter att alla teoretiska och praktiska moment har klarats av är det äntligen dags för den stora dagen. Uppflygningen kommer hållas tillsammans med en kontrollant som är utsedd av Transportstyrelsen och man kommer både förväntas kunna förklara teoretiska bitar samt flyga på ett säkert och korrekt sätt. Klarar man uppflygningen får man ett tillfälligt certifikat och kan börja flyga med en gång. Det officiella beviset kommer inom ett par veckor.