Försvarets pilotutbildning

Att vara pilot behöver inte innebära reguljära flygningar eller flygningar inom exempelvis räddningstjänsten. Du kan exempelvis vara pilot inom Försvarsmakten. Som stridspilot har du ett påfrestande yrke som kräver övning varenda dag. Du har en mycket viktig roll som gör skillnad för många människor och för Sverige som nation. Väljer du att utbilda dig till stridspilot hos Försvarsmakten kan du vara säker på att du utvecklas enormt mycket på såväl yrkesmässig nivå som på ett personligt plan. För att kunna utbilda dig till stridspilot finns det specifika krav som måste uppfyllas, du måste även genomgå en medicinsk bedömning för att garantera att du är frisk. Nedan får du information om Försvarsmaktens stridspilotutbildning, så väl innehåll samt krav.

Behörighetskraven för att gå Försvarsmaktens stridspilotutbildning

Att arbeta som stridspilot är inte som vilket yrke som helst. En stridspilots arbetsuppgifter liknar inte någon annans. Du kan antingen vara exempelvis jakt-, spanings-, eller attackpilot. Du kan också ansvara för att skydda Sveriges gränser från oönskad sjö- och flygtrafik. Att vara stridspilot är mycket psykiskt och fysiskt krävande, men likt antagningen till de allra flesta yrken och utbildningar, behöver du uppfylla de behörighetskrav som finns. Du behöver ha personlig lämplighet för att bli antagen till Försvarsmaktens stridspilotutbildning. Ett av de grundläggande behörighetskraven är att man är mellan 161–190 centimeter lång. Dessutom behöver man också ha godkända gymnasiala betyg i Svenska 2, Matematik 2 samt Samhällskunskap 1 för att ha behörighet att läsa vidare på Försvarsmaktens stridspilotutbildning. Som stridspilot flyger man planet JAS 39 och då utsätts man för hög g-belastning, därför är det viktigt att man både har god fysik och ett starkt psyke. För att vara lämpad för stridspilotutbildningen bör man ha ett stort intresse för flyg, extrema utmaningar och hur man behåller lugnet i pressade situationer. Försvarsmakten uppskattar personliga egenskaper som ödmjukhet, öppenhet och personlig mognad.

Stridspilotutbildningens innehåll

Stridspilotutbildningen är totalt 78 månader lång och består av sex terminer. Det är specifikt officersprogrammets aviatiska profil hos Försvarsmakten som man väljer för att bli en stridspilot. Därefter läser man de sex terminerna på olika orter. Under de tre första terminerna lär man sig alla teoretiska grunder för att bli officer och dessa läser man i Karlberg på Försvars- och Militärhögskolan. Under termin fyra samt fem får man sin grundläggande flygutbildning på Flygskolan i Linköping. Sin officersexamen får man när man avslutat termin sex som är en sammanfattning av föregående terminer. Man lär sig att se sambandet mellan den teoretiska delen och den partiska delen av utbildningen. Den sjätte och sista terminen läser man på Militärhögskolan i Karlberg. Efter avslutad utbildning kommer man att arbeta såväl internationellt som nationellt. Du som stridspilot behövs i nöd- och krissituationer världen över. Det finns få stridsflygplan i världen som är så avancerade som JAS 39 och det förtroende man får när man tillåts att flyga ett JAS 39-plan själv ger mycket hög tillfredsställelse.