Hälsokrav för att bli pilot.

Drömmer du om att bli pilot och kapten på ett flygplan? Innan du påbörjar din pilotutbildning krävs det att du har ett läkarintyg. Detta intyg måste ha utfärdats av certifierade flygläkare i samband med att du genomgår medicinska bedömningar och undersökningar. Här får man även tillkännage genetiska sjukdomar i släkten, allergier, astma, psykiska sjukdomar och mycket annat. Syn, hörsel och andra sinnen utvärderas, har du exempelvis problematik med synen är detta vanligtvis inte ett hinder. Detta kompletteras med glasögon eller kontaktlinser, har du däremot färgblindhet kan det innebära en svårighet. I Sverige finns det i dagsläget ett flertal godkända flygläkare som kan genomföra en utvärdering för medicinska intyg. Du hittar samtliga på Transportstyrelsens webbsida. Detta medicinska intyg är ett krav för att du ska få påbörja din pilotutbildning.

Den medicinska bedömningen

Det är viktigt att så tidigt som möjligt ta reda på om du har de fysiologiska förutsättningar att bli en pilot eller inte. Något som är mycket viktigt är att vara vid god hälsa så väl psykiskt som fysiskt, detta för att optimera flygsäkerheten. Beroende på vad ditt ändamål med pilotutbildningen är så gäller olika medicinska intyg, ska du exempelvis enbart flyga privat är hälsokraven generellt lägre än om du ska flyga kommersiellt. Det medicinska intyget ska förnyas kontinuerligt och har du ett intyg av klass 1 krävs det att du gör en förnyelseundersökning varje år. Har du dessutom fyllt 40 år eller är äldre måste du genomföra en medicinsk undersökning en gång per halvår. För klass 1 finns det enbart två stycken godkända flygläkare som kan utfärda detta i Sverige, dessa är belägna i Stockholm och Malmö.

En medicinsk bedömning innefattar en grundlig undersökning för att garantera att du är frisk. Samt utesluta eventuella sjukdomar som kan påverka flygsäkerheten. Det finns flera olika moment som ingår i undersökningen, bland annat en synundersökning där så väl färg som skärpa bedöms, även hörsel och lungor undersöks, du får också göra ett hemoglobin- och urinprov.

Vanligtvis måste du även göra en så kallad EKG och audiogram. Det kan förekomma att du måste genomgå specialundersökningar för hals, öron, näsa, ögon och öron. Dessa undersökningar ska utföras av personer med specialistkompetens. Hur omfattande undersökningen blir beror på din nuvarande hälsostatus samt historik. Ett psykologiskt test genomförs alltid och det är för att piloten måste vara stabil och inte ha några psykiska sjukdomar som kan äventyra säkerheten.

Påverkar kroppsstorleken huruvida du kan bli pilot eller ej

Det finns krav för din fysiska form, du kan exempelvis inte vara alldeles för lång eller för kort. Detta beror givetvis på hur planet är konstruerat som du ska flyga. Vanligtvis kan du inte vara längre än 190 centimeter eller väga över 90 kilo. För att säkerställa att du har en lämplig fysik krävs därför specifika medicinska undersökningar.

Det kan såklart anses stötande att vissa personer inte tillåts genomföra en pilotutbildning på grund av hälsoproblematik eller exempelvis övervikt. Detta är främst för att garantera flygsäkerheten ombord och att piloten har de allra bästa förutsättningarna.